school and education

E_mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekt Pokterom do zdravlja osvješćuje djecu vrtićke dobi i djece u osnovnim školama o važnosti svakodnevnog vježbanja... pročitaj više

Rezultati

2015

Projekt je kroz 2015. godinu bio umjeren na 312 direktnih korisnika i na 744 indirektna korisnika. Za razliku od prethodne godine provođen je samo u osnovnim školama sa grupom djece koja se istakla kao najrizičnija dobna skupina za razvoj KVB-a. Projekt je proveden  u 5 osnovnih škola i obuhvaćao je istu dobnu skupinu (od 11 do 13 godina života).

Provedbom procjene kod 312 direktnih korisnika utvrđeno je postojanje određenog kardiovaskularnog rizika kod jedne trećine djevojčica i kod jedne četvrtine dječaka. Kardiovaskularni rizik se utvrđivao sa pozitivna tri parametra od ukupno četiri (povišen krvni tlak, povišena glukoza u krvi, povišen indeks tjelesne mase i povišena razina potkožnog masnog tkiva). Učenika koji su imali pozitivna dva parametra od navedenih četiri je znatno više, tj. gotovo polovina direktnih korisnika.  Statistika je također ukazivala na veću pojavnost KVB  rizika kod djece koja pohađaju gradske škole.

Sa svim direktnim korisnicima je provedeno 16 nastavnih sati u provedbi ciljanih kineziterapijskih postupaka. Ciljani kineziterapijski postupci usmjereni na prevenciju pretilosti, korekciju lošeg držanja i razvoj motoričkih sposobnosti. Jedan nastavni sat je sadržavao vježbe zagrijavanja i istezanja, korektivnu gimnastiku i poligone za motorički razvoj. Također su provođene animacijske igre koje su usmjerene na kondicioniranje organizma što doprinosi prevenciji KVB-a.

Po završetku ciljanih kineziterapijskih postupaka održani su grupni i individualni roditeljski sastanci, ovisno o želji škole, na kojima je svaki roditelj dobio uvid u listu procjene svoga djeteta. Ukupno 96 direktnih korisnika je upućeno na 40 ljetnih radionica koje su održavali partneri. Radionice su održavane na dvije lokacije, u Vodnjanu (Rok sport) i u Puli (Dom  zdravlja) s naznakom da se radionicama odazvalo ukupno 28 učenika koji su redovito prisustvovali svim radionicama. Cilj radionica je bio stvoriti kod djece zdrave životne navike i razviti interes za bavljenje sportom.

Tijekom cijele godine projekt je bio medijski promoviran pa je u publikacijama na stranici vidljivo promoviranje kroz četiri televizijske emisije, tri puta putem regionalnih tiskovina, na šest različitih kongresa i konferencija te na web stranici osnovnih škola u kojima se projekt provodio. Vrhunac medijske promocije projekta je DVD materijal koji je snimljen na način da svima omogućava provedbu tjelesne aktivnosti u vlastitom domu ili unutar organizacije.

Uspješnost projekta se ocjenjivala među direktnim korisnicima s visokim rezultatima. Također napominjem da je promocija i zadovoljstvo projektom iznimna obzirom da  gotovo tjedno dobivamo upite raznih predškolskih i školskih  ustanova koje žele ovaj projekt implementirati u svoj rad.

 

2014

Projekt je sadržavao pet osnovnih aktivnosti: fizioterapijsko - kineziološka procjena, ciljani kineziterapijski postupci, stručna predavanja, medijska pokrivenost i procjena uspješnosti projekta. Provedba svake od navedenih doprinijela je određenim rezultatima  koji su korišteni za unaprjeđenje i održivost projekta. Projekt je usmjeren na 225 direktnih korisnika te na gotovo 900 indirektnih korisnika provedenih na pet lokacija u Istarskoj županiji.

Kombinacija fizioterapijske i kineziološke procjene ukazala je na adekvatan motorički razvoj djece vrtićke dobi s iznimno malom stopom pretilosti i rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Suprotno tome kod osnovnoškolske djece povišeni indeks tjelesne mase je bio izražen kod gotovo polovice osnovnoškolske djece, nešto izraženije kod dječaka. Obzirom da pretilost osim na rast kardiovaskularnog rizika utječe i na pojavu posturalnih deformiteta bilježila se i njena pojavnost. Posturalni deformiteti su bili prisutni također kod gotovo polovine osnovnoškolaca, nešto više izraženo kod dječaka. Procjena se vršila i analizom motoričkih sposobnosti prilikom čega je utvrđena smanjena motorička sposobnost kod nešto više od polovine dječaka te kod tri četvrtine djevojčica. Analizom detaljne statistike došlo se do zaključka da nagli porat pretilosti praćen razvojem posturalnih deformiteta i padom motoričkih sposobnosti započinje uglavnom pri prelasku u pete razrede. Uzrok navedenog se smatra povećanje školskih obaveza, broja sedetarnih sati te manjenja fizičkih aktivnosti.

Tijekom 16 nastavnih sati sa svakom grupom djece provedeni su ciljani kineziterapijski postupci usmjereni na prevenciju pretilosti, korekciju lošeg držanja i razvoj motoričkih sposobnosti. Jedan nastavni sat je sadržavao vježbe zagrijavanja i istezanja, korektivnu gimnastiku i poligone za motorički razvoj. Također su provođene animacijske igre koje su usmjerene na kondicioniranje organizma što doprinosi prevenciji KVB-a.

Sastavni dio projekta uz navedeno su bili i edukativni roditeljski sastanci koje su provodili stručnjaci s područja fizioterapije, pedijatrije i epidemiologije, te roditeljski sastanci koji su dali detaljan uvid u planiranje aktivnosti, a kasnije u njihovu provedbu i analizu  rezultata. Ukupno je održano 24 roditeljska sastanka. Na 12 završnih roditeljskih sastanaka omogućeno je roditeljima kao indirektnim korisnicima da evaluiraju projekt što je rezultiralo vrlo pozitivnim kritikama.

Projekt je bio medijski pokriven od strane tiskovnih medija, popraćen velikim brojem brošura i izradom web stranice projekta. Na navedenoj stranici je omogućeno direktnim korisnicima da evaluiraju projekt gdje je projekt ocijenjen kao vrlo uspješan.